Ngày 05/10, tại Trường THCS Ngọc Vân, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19".
 03/10/22  Hoạt động - Sự kiện  133
Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia ngày 10/10
Thực hiện hướng dẫn số 01/HD-GDĐT của LĐLĐ-Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc phối hợp tổ chức hội nghị CBCCVC năm học 2022-2023,  ngày 27 tháng 9 năm 2023, trường Tiểu học Cao Xá tiến hành Hội nghị CBCCVC năm học 2022-2023.
 16/09/22  Hoạt động - Sự kiện  1024
Ngay sau đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn GDMN cấp huyện, sáng 16/9/2022, Phòng GD&ĐT Tân Yên đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn GDMN cấp huyện lần thứ nhất, năm học 2022-2023 tại trường Mầm non thị trấn Cao Thượng.
 16/09/22  Hoạt động - Sự kiện  674
Bản tin măng non số đặc biệt tháng 9 năm 2022
 14/09/22  Hoạt động - Sự kiện  639
Ngày 12/9, Viện Năng suất Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng GD&ĐT Tân Yên tổ chức phát động Chương trình triển khai mô hình áp dụng công cụ 5S tại trường THCS Cao Xá.