TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM CỐT TỔ CHỨC PHIÊN HỌP HỘI ĐÔNG TRƯỜNG CÙNG BAN ĐẠI DIỆN PHHS TOÀN TRƯỜNG

Ngày 20/9/2022 Trường tiểu học Lam Cốt tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm, nhằm thông qua đánh giá kết quả năm học 2021 - 2022, chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, và thông qua dự thảo các khoản thu từ người học. Thành phần tham dự có 11 ông bà trong Hội đồng trường và 23 ông bà trong  ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường đã tham dự đông đủ. Chủ trì hội nghị đ/c Vũ Văn Toan - Chủ tịch Hội đồng trường, Hội nghị đã thông qua các nội dung quan trọng trong việc đưa ra các giải pháp phối hợp hoạt động giữa Nhà trường với Ban đại diện PHHS. Đồng thời hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo các khoản thu theo tinh thần Nghj quyết số 18/ NQ_HĐND và Hướng dẫn số 09/HD SGD&ĐT.