HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN GÓP PHẦN NÂNG CAO NGÔN NGỮ, TRÍ TUỆ CẢM XÚC, TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

Tổ chức các hoạt động thư viện trong trường tiểu học nhằm giúp học sinh: hình thành thói quen đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và bước đầu lan tỏa tới gia đình, cộng đồng; học sinh biết cách lựa chọn, tra cứu, tìm hiểu sách theo sở thích và phù hợp với trình độ đọc; phát triển ngôn ngữ, trí tuệ cảm xúc, tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự nghiên cứu; hình thành kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động thư viện.

                                      Các em học sinh tự tham gia đọc sách trong giờ ra chơi

 

 

 

                                   Quyên góp sách và sắp xếp lại sách truyện thư viện góp lớp

 

 

                    Các em học sinh tham gia hoạt động tại thư viện góc lớp và cùng nhau chia sẻ

 

         Học sinh được rèn thói quen tích cực tự giác tham gia đọc sách, truyện hàng ngày

 

 

 

                                 Cô giáo cùng các em học sinh lớp 4B trong tiết học thư viện

Để đáp ứng những nhu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, các hoạt động thư viện trong nhà trường cần lấy học sinh làm trung tâm, thu hút được sự tham gia của gia đình, cộng đồng; môi trường tổ chức các hoạt động thư viện phải thân thiện, an toàn, dễ tiếp cận và đa dạng; Đặc biệt, trong quá trình tổ chức hoạt động tại các thư viện, giáo viên cần chú trọng đến việc hợp tác, thực hiện liên thông giữa các thư viện và tổ chức khác để phát huy hiệu quả tài nguyên thông tin, tiện ích của thư viện trong việc phục vụ người sử dụng./.

 

                                                                                           Nguyễn Khánh Vân - Phó hiệu trưởng