BỘ NHẬN DIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia ngày 10/10

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia ngày 10/10 theo đường link https://bit.ly/BNDCDS2022 hoặc quét mã QRcode.

 

 
 
 

                                                                                                                                           Admin