TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM CỐT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022-2023

Thông báo công khai về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2022-2023

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trường Tiểu học Lam Cốt thông báo công khai về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2022-2023

Tham dinh cac khoan thu.pdf 

Quyet_dinh_cong_khai_cac_khoan_thu.pdf 

Công khai khoản thu đầu năm học 2022-2023.pdf

Cam ket chat luong cua truong nam hoc 2022-2023.pdf

Tags Công khai