19/10/19  Tin của trường  347
Hoạt động trải nghiệm " Làm thiệp tặng mẹ nhân ngày 20-10" thật vui và ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và lí thú.
 02/04/19  Tin của trường  427
        Căn cứ  vào hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ  năm học 2018-2019 của  Phòng  giáo  dục đào tạo Tân Yên  và trường  TH Lam Cốt  đã triển khai và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm nâng cao kiến thức, kĩ năng sống, đặc biệt là hoạt động hướng nghiệp cho học sinh, góp phần hướng các ...